More than 20 years of OEM and ODM service experience.

ادبیات

صفحه کاتالوگ شیر پروانه ای

کاتالوگ شیر پروانه ای 2019

صفحه شیر توپی DBB

شیر توپی دوبلوک و بلید

صفحه-پروانه-دوبرگشت

شیر پروانه ای غیرعادی دوگانه-2019

صفحه شیرهای توپی شناور

شیرهای توپی شناور

صفحه شیرهای توپی کامل جوش داده شده

شیرهای توپی کامل جوش داده شده

صفحه شیر توپی نشسته فلزی

شیر توپی نشسته فلزی

صفحه شیر توپ ورودی بالا

شیر توپی ورودی بالا

صفحه شیر توپی نصب شده Trunnion

دریچه توپی نصب شده به Trunnion